Prisökningar från alla håll


Nyhetsbrev nr 6 2021

Hej!

Vi jobbar mycket hårt med leveranserna denna höst och här är fullt med personal både kvällar, helger och nätter för att lösa de utmaningar vi har för närvarande.

De produkter vi behöver för att producera, såsom, papper, färg, lim, plast mm fortsätter öka i såväl pris som leveranstid i en hastighet vi inte varit med om tidigare. Vi är nödgade att återigen höja våra priser.

De offerter vi kalkylerat för specialproduktioner gäller självklart giltighetstiden ut, men sedan kommer priserna att räknas om och höjas. Prislistan avseende våra standardprodukter kommer att ersättas av en ny med upp mot 10% högre priser från och med 1 november.

Vi är medvetna om att det är kraftiga prishöjningar med mycket kort varsel som görs, men som sagt, är vi själv utsatta för mycket höga prishöjningar, med i vissa fall inget varsel gällande många av de varor vi behöver för att producera.

Vi har fått prishöjningar i flera omgångar och de har helt andra nivåer än vi tidigare varit med om. Nedan lite exempel på de prishöjningar vi fått den senaste tiden.

Papper: 19%
Förpackningsmaterial: 14-25%
Plast: 42-77%
Isopropanol: 62-322%
Skrapmassa: 12%
Energi: 120%

De prishöjningar vi har behövt göra i år är inget vi på Sandéns vill, eller normalt gör, men situationen på den globala marknaden påverkar oss på sätt som vi aldrig tidigare varit med om och vi ser tyvärr inga tendenser till att marknaden stabiliseras inom överskådlig tid. För att kunna fortsätta bedriva och utveckla vår verksamhet måste vi helt enkelt ha lönsamhet inom de olika produktsegmenten.

Vi hoppas på er förståelse och rekommenderar att även ni ser över er prisbild och försöker beställa i så god tid som möjligt.
 

Med vänlig hälsning

Martin Sandén

PS: Försök beställa i onormalt god tid! Vi har nu extremt mycket längre leveranstider på vissa material.


 

Citat från meddelande vi fått från våra leverantörer

Pappersleverantör:

”In the last weeks, we have been facing additional and extraordinary energy related cost increases in particular with view to gas and electricity. Not only the levels but also the frequency of those upward changes are unprecedented and cannot be forecasted anymore. Next to fibre, energy costs are the second biggest input factor for paper production. This is valid for non[1]integrated and integrated paper mills. The share of energy in the production cost mix has now doubled in the last weeks despite rising fibre costs. Overall, energy costs have tripled this year.”

Kartongleverantör:

”Prisbilden på råvaran fortsätter att stiga, och har under senaste året totalt ökat med över 50%. Marknaden är mycket ansträngd då produktionskapaciteten i stort sett är oförändrad och samtidigt närmar vi oss nu högsäsongen för e-handeln. Tillverkarna går på full kapacitet och har långa ledtider. Det kan leda till brist på material och vi ber därför er att tillsammans med våra Account Managers planera era inköp i god tid så att vi kan säkerställa leveranserna.”

Pappersleverantör:

”Hoppas allt är bra hos er. Här har vi stora problem med produktionsstopp, och haveri på två maskiner. Därför måste jag tyvärr kolla med dig om ni kan hitta alternativ till denna order i oktober, alternativt flytta leveransen till november.”

”Sign and Print april -21”

Priset på tryckfärg väntas öka i hela Europa i pandemins spår. Detta på grund av stigande priser på pigment, petrokemiska produkter och vegetabiliska oljederivat samt dyrare fraktkostnader.

I ett nyligen publicerat pressmeddelande säger European Printing Ink Association (EuPIA) att de redan ser den totala effekten av de olika faktorerna. Även om EuPIA fortsätter att arbeta hårt för att minimera påverkan, så är det svårt att undvika att det får en inverkan på tryckfärgspriset.

Färgleverantör:

”Bäste kund!
Marknaden är förnärvarande väldigt instabil och tillgången på råvaror är starkt begränsad. Detta påverkas även av brist på transporter och emballage, vilket leder till kraftigt ökade priser. Våra leverantörer tvingas av dessa anledningar, för att säkra produktion och leveranser, att acceptera prishöjningar, som i vissa fall är extrema. Det påverkar naturligtvis även oss genom högre inköpspriser.”

 

Färgleverantör:

”Så fort som läget förhoppningsvis normaliseras igen kommer priserna att justeras därefter, som del av en pågående process.

Vi beklagar denna prishöjning. Under rådande omständigheter ser vi tyvärr ingen annan utväg som marknadsläget ser ut just nu.”

Plastleverantör:

”-Efterfrågan på plastråvara ökade kraftigt, mycket mer än förväntat, under slutet av 2020. Sedan dess har efterfrågan stadigt ökat vilket drivit upp priserna. Stora volymer råmaterial producerat i USA och Saudi Arabien har omdirigerats till den asiatiska marknaden istället för att nå den europeiska marknaden. Aluminiumpriserna ökar pga. Kinas återhämtning med ökad intern efterfrågan, aviserad antidumpningsavgift för import till Europa och därmed ökat efterfrågetryck på de Europeiska verken. Hamstring orsakad av förväntningar om fortsatta prishöjningar och rädsla för uteblivna eller sena leveranser driver på utvecklingen.

- Majoriteten av leverantörerna av plastråvara har på grund av den besvärliga situationen gått från att ge pris per kvartal nu bara ge pris per månad eller veckor. Det är nu också verklighet för aluminiumverken. Det gör prisutveckling svår eller omöjlig att förutsäga. Det påverkar de flesta av våra leverantörer på plast- och aluminiumprodukter som nu drastiskt höjer sina priser till oss.

-Det råder även en obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster som orsakats av covid-19. Tomma fraktcontainrar finns inte där de behöver vara. De kan befinna sig på någon helt annan plats än där materialet som ska transporteras finns. Att sedan ett fartyg fastnade en vecka i världens fartygsgenväg gjorde inte saken bättre.

-Allt det här tillsammans har resulterat i att de flesta av våra inköpspriser blivit väsentligt högre. Vi försöker parera och anpassa oss för att ta de flesta ökningarna men vissa är för stora för att vi ska orka med dem själva. ”